Info o TJ Sokol v Červeném Hrádku (Plzeň)

Kronika

Letošní rozloučení s létem jsme pojali netradičně, připravili jsme pro děti a rodiče divadelní představení. Před představením si děti samy připraví a nazdobí pizzu a odcházet tedy budou s pohádkovou náladou a plným bříškem.

Srdečně zveme,

za TJ  Jana Tomšíková

 

Dětská Mikulášská besídka

Sokolský bál

Rozloučení s létem

Příměstský tábor: 2. běh

Příměstský tábor: 1. běh

4. 6. 2017 Den dětí, od 17:00 Divadlo pro děti, nové jeviště v parku

20.5.2017 Hrádecká 10! směr Letkov, opékání buřtů zajištěno! 

30.4.2017 Májka za  hasičárnou, možnost opékání buřtů a zdobení dětské májky.

25. 3. 2017  Sousedská zábava

26. 2. 2017 Dětský maškarní bál

25. 2. 2017  Maškarní bál

28. 1. 2017 Hasičský bál

14. 1. 2017 Reprezentační ples agentury N 59

4. 12. 2016 Mikulášská nadílka pro děti, od 15:00

3. 12. 2016 Sokolská zábava pro dospělé, hraje živá hudba, vstupné 100 Kč

17.9. od 14:00 ROZLOUČENÍ S LÉTEM Tradiční akce  na hřišti za obchodem.

25.7. – 29.7. 2016, Příměstský tábor: 2. běh 

18.7. – 22.7. 2016, Příměstský tábor: 1. běh

28. 5., od 15:00 DEN DĚTÍ! -Hry a soutěže na dětském hřišti za obchodem 🙂

14. 5. 2016, Hrádecká 10! – odchod v 10:00, směr Zábělá, vycházka s opékáním buřtů, hry

19.3.2016 Sousedský bál od 20:00

26.2.2016 Maškarní bál od 20:00, 27. 2. Dětský maškarní bál od 15:00

23.1.2016 Hasičský bál od 20:00

6. 12. 2015 Mikulášská nadílka, od 15:00, pro děti a rodiče

5.12.2015 Sokolský bál od 20:00

20. 9. 2015 od 15:00, Rozloučení s létem na dětském hřišti za obchodem

20. 7. – 24. 7. 2015  Příměstský tábor 1.termín

27. 7. – 31. 7. 2015 Příměstský tábor 2.termín

16. 5. Hrádecká 20! směr Letkov, sraz v 10:00 na dětském hřišti,  opékání buřtů (celkem  8km, 4 km tam a 4 km zpět)

31. 5. Den dětí od 15:00 na dětském hřišti

 CVIČEBNÍ DOVOLENÁ S PATY, více na: http://www.ckbeluga.cz/leto/italie/benatska-riviera/cvicebni-dovolena-s-patty-903.html

V sobotu 30.5.2015 pořádal  TJ Sokol Červený Hrádkek ve své sokolovně pod patronací Šachového Svazu Plzeňského kraje a za podpory ÚMO Plzeň4 krajský přebor v rapid šachu ( 2x25minut na partii) 5ti členných družstev. První cenu si odneslo družstvo Líní A, které celým turnajem prošlo systémem start-cíl. Na zbylých dvou medailových pozicích se s odstupem umístili družstva Kozolup a Líní B. Na jednotlivých šachovnicích zvítězili:  1.  Pokrupa  2.Šott, 3. Kupka a Sýkora (shodný počet bodů i všechny vedlejší hodnocení)  4. Jenč a 5.Staník. Soutěž bezproblémově odřídil rozhodčí Mgr.  Milan Jenč.

Detail: http://chess-results.com/tnr175653.aspx?lan=5&art=1&wi=821

 

Ing. et Bc. Marek Pokrupa

TJ Sokol Červený Hrádek

Souhrn akcí, které proběhly v roce 2014

  • Mikulášská besídka pro děti v pátek 5. 12. od 17:00!
  • Sokolská zábava 6. 12. od 20:00
  • Rozloučení s létem 20. 9. 2014 u vodní nádrže
  • Turnaj v bleskovém šachu „Zavírák“ 24.8.2014
  • Příměstské tábory  1.  termín: 14. 7. – 18. 7. 2014 ,  2. termín: 21. 7. – 25. 7. 2014
  • Dětský den 1. 6. 2014 u vodní nádrže, začátek v 15:00
  • Výstava 630 let obce Červeného Hrádku  25. 5.  –  31. 5. 2014
v prostorách sálku hasičské zbrojnice SDH Červený Hrádek
zahájení a slavnostní otevření v neděli 25. 5. v 17:00 přednáškou p. Jana Anderleho
fotografie, dokumenty, projekce
možnost zakoupení časopisu o historii obce
  • Hrádecká 20! 17. 5. 2014 společná procházka směr rozhledna Chlum.

 

 

V neděli 24.8.2014 proběhl v dějinách TJ první šachový turnaj.  A ten také zahájil další aktivitu TJ červený Hrádek a to Šachový kroužek.

Místo: Sokolovna Červený Hrádek, Červenohrádecká 27, Plzeň, okres Plzeň-město

Termín: 24.8.2014 od 10:30

Systém hry: Každý s každým, počet kol dle počtu účastníků, 2×5 minut na partii dle pravidel FIDE pro blesková šach. Při rovnosti bodů rozhodují další kriteria v pořadí: 1. počet výher 2. vzájemná partie 3. SB 4. los

Prezentace: 10:30-11:15

Zahájení hry: 11:45

Ukončení: Dle poctu účastníků (autobus do Plzně jede v pravidelných intervalech)

Ceny: 1. místo 1000,-CZK, dále (i) hodnotné věcné ceny

Startovní poplatek: Dospělí 95,-CZK mládež (nar. 1997 a mladší), členové TJ Sokol Červený Hrádek 50,-CZK

Přihlášky: Předem telefonicky či sms na ředitele turnaje / web / e-mail / na místě S PŘÍPLATKEM 10,-CZK

Pořadatel: TJ Sokol Červený Hrádek

Partneři: SECE,s.r.o, svethrani.cz

Ředitel turnaje: Ing. et Bc. Marek Pokrupa, mt. 604 119 394

Ostatní: V hrací místnosti je zajištěno občerstvení včetně obsluhy. Každý lichý hráč s sebou přinese šachovou soupravu a hodiny. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče pokud by jeho přijetím došlo k překročení kapacity sálu (doporučujeme přihlásit se předem) nebo v případě nedostatku hracího materiálu.

 

Když se řekne akce v Červeném Hrádku, vybaví se vám osoba, která stojí v pozadí snad každé akce a je její hlavní tažní silou.

Paní Helena Prochásková žije v Červeném Hrádku od roku 1982.
Cvičení nejmenších dětí vede pod hlavičkou TJ Sokola od roku 1995.
Je aktivní členkou TJ Sokola, vzpomíná, jak se v roce 1984 zavírala sokolovna v době, kdy se otvíral nový kulturní dům v obci, kdy byla poté sokolovna 18 let zavřená; vzpomíná, jak se roku 2002 znovu otevírala budova TJ Sokola a r. 2003 se zpřístupnila hospoda U Ženíšků.
Nyní je paní Helena správcová budovy TJ Sokol.
Stále v tělocvičně podporuje nové aktivity, jako je např. florbal pro děti, dohlíží na hernu pro předškoláky.
Na plesech ji můžete zastihnout v šatně, která je jejím rajonem na společenských a kulturních akcích.
Je navrhovatelem vzniku dětského hřiště pro nejmenší děti za zastávkou, nyní žádá ČEZ o pomalování trafo stanice na tomto dětském hřišti, chodí a sbírá podpisy spoluobčanů pro toto zkrášlení prostoru pro nejmenší děti.
Tato kouzelná paní dokáže sehnat sponzorské dary pro děti i do tomboly pro dospělé.
Poslední dobou spolupracuje na úpravách parku pod Hrádeckým Dvorem, zasazuje se o zbudování chodníku z Hrádku na Doubravku, je spolupořadatelkou příměstských táborů v naší obci.
Podílí se na zkrášlení okolí a pravidelně své návrhy předkládá ÚMO 4 v Plzni ke zvážení a díky těmto návrhům máme tak vzkvétající obec.

Nyní jí spoustu času zabírá příprava výstavy 630. výročí obce ČH a její realizace, průběh, shánění veškerých kronik a zařizuje i výtisk časopisu o historii obce. To vše činí bez nároku na pochvalu či dokonce finanční odměnu.

Paní Heleny jsme se zeptali:
„Co se vám nejvíce líbí na žití v této obci?“

Žiju zde více než půlku svého života a Červený Hrádek je velice příjemná lokalita k žití.
„Na kterou svoji aktivitu jste nejvíce pyšná?“

Nejvíce starostí mi dělá sokolovna a zároveň nejvíce radosti, když se mají děti i dospělí kde sejít, popovídat si, zasportovat.
„Jak vidíte  chod obce v následujících letech?“

Je to v lidech, pokud se najde dobrá parta lidí, která se bude snažit chod obce ztmelovat, tak to vidím dobře, chce to mladé lidi, kteří mají moderní postřehy pro budoucí život, vnášejí nového ducha. A když něco budou dělat pro ostatní, pak to budou dělat zas i jejich děti.
„Co byste změnila na dění v obci?“

Kdybych mohla něco změnit, tak bych ráda, aby spoluobčané chtěli společnýma silama utvářet obec, měli zájem o dění, aby se všímali, co kolem nich je.

„Na co se těšíte v letošním létě?“

Že přejdu svižně do důchodu.
„Co byste popřála ČH do dalším 630 let?“

Aby zde bydleli lidé, kteří zde žijí rádi, aby se slušně pozdravili a uměli si pomáhat.

My si přejeme více lidiček, tak obětavých a schopných dělat pro druhé, jako je paní Helena Prochásková, jak říkají hrádecké děti, teta Helča!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Letošní Hrádecká 20! nás zavedla na kopec Chlum. Účastnilo se tohoto výšlapu kolem 40 dospělých i dětí. Převážně děti na Chlumu ještě vyběhly na rozhlednu a cestou dolů jsme počítali schody, někdo napočítal 120, někdo 121 či 122 schodů, ale to snad bylo jediné, na čem jsme se v průběhu dne neshodli. Počasí nám tentokrát přálo a děkujeme i našim hasičům za připravené ohniště a dovezení špekáčků a za jejich péči o nás pěší turisty. Děti si po odpočinku zahrály hru s navigací a našly celkem tři poklady.
Hrádecká 20 se nám vydařila a těšíme se již na dětský den 1. 6.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Již po několikáté byla pro děti uspořádána akce „Rozloučení s létem“. Děti plnily různé úkoly, skládaly rébusy, chodily na chůdách, házely míčkem ….. Samozřejmě nemohli chybět hasiči, kteří se postarali o občerstvení a s jejich asistencí se hasil požář.  Počasí nás trochu postrašilo s temnou oblohou, ale nakonec spadlo jen pár kapek, které nikomu nevadily.