Info o TJ Sokol v Červeném Hrádku (Plzeň)

Když se řekne akce v Červeném Hrádku, vybaví se vám osoba, která stojí v pozadí snad každé akce a je její hlavní tažní silou.

Paní Helena Prochásková žije v Červeném Hrádku od roku 1982.
Cvičení nejmenších dětí vede pod hlavičkou TJ Sokola od roku 1995.
Je aktivní členkou TJ Sokola, vzpomíná, jak se v roce 1984 zavírala sokolovna v době, kdy se otvíral nový kulturní dům v obci, kdy byla poté sokolovna 18 let zavřená; vzpomíná, jak se roku 2002 znovu otevírala budova TJ Sokola a r. 2003 se zpřístupnila hospoda U Ženíšků.
Nyní je paní Helena správcová budovy TJ Sokol.
Stále v tělocvičně podporuje nové aktivity, jako je např. florbal pro děti, dohlíží na hernu pro předškoláky.
Na plesech ji můžete zastihnout v šatně, která je jejím rajonem na společenských a kulturních akcích.
Je navrhovatelem vzniku dětského hřiště pro nejmenší děti za zastávkou, nyní žádá ČEZ o pomalování trafo stanice na tomto dětském hřišti, chodí a sbírá podpisy spoluobčanů pro toto zkrášlení prostoru pro nejmenší děti.
Tato kouzelná paní dokáže sehnat sponzorské dary pro děti i do tomboly pro dospělé.
Poslední dobou spolupracuje na úpravách parku pod Hrádeckým Dvorem, zasazuje se o zbudování chodníku z Hrádku na Doubravku, je spolupořadatelkou příměstských táborů v naší obci.
Podílí se na zkrášlení okolí a pravidelně své návrhy předkládá ÚMO 4 v Plzni ke zvážení a díky těmto návrhům máme tak vzkvétající obec.

Nyní jí spoustu času zabírá příprava výstavy 630. výročí obce ČH a její realizace, průběh, shánění veškerých kronik a zařizuje i výtisk časopisu o historii obce. To vše činí bez nároku na pochvalu či dokonce finanční odměnu.

Paní Heleny jsme se zeptali:
„Co se vám nejvíce líbí na žití v této obci?“

Žiju zde více než půlku svého života a Červený Hrádek je velice příjemná lokalita k žití.
„Na kterou svoji aktivitu jste nejvíce pyšná?“

Nejvíce starostí mi dělá sokolovna a zároveň nejvíce radosti, když se mají děti i dospělí kde sejít, popovídat si, zasportovat.
„Jak vidíte  chod obce v následujících letech?“

Je to v lidech, pokud se najde dobrá parta lidí, která se bude snažit chod obce ztmelovat, tak to vidím dobře, chce to mladé lidi, kteří mají moderní postřehy pro budoucí život, vnášejí nového ducha. A když něco budou dělat pro ostatní, pak to budou dělat zas i jejich děti.
„Co byste změnila na dění v obci?“

Kdybych mohla něco změnit, tak bych ráda, aby spoluobčané chtěli společnýma silama utvářet obec, měli zájem o dění, aby se všímali, co kolem nich je.

„Na co se těšíte v letošním létě?“

Že přejdu svižně do důchodu.
„Co byste popřála ČH do dalším 630 let?“

Aby zde bydleli lidé, kteří zde žijí rádi, aby se slušně pozdravili a uměli si pomáhat.

My si přejeme více lidiček, tak obětavých a schopných dělat pro druhé, jako je paní Helena Prochásková, jak říkají hrádecké děti, teta Helča!